ترکیبات رنگ پودری

در مورد رنگ های پودری این را باید بدانیم که این نوع از رنگ ها از چه ترکیباتی تشکیل شده اند.مسلما رنگ های پودری ترکیبات خاص خود را دارند و کاملا از از رنگهای مایع متفاوت هستند.شاید بتوان گفت که همین ترکیبات رنگ های پودری هستند که سبب افوت صددر صد آن ها از رنگهای مایع شده است.در این مقاله از سری مقالات رنگ پودری پارس میپردازیم به ترکیبات رنگ های پودری. ادامه